Minas Architecten | EPB Energie & Technieken - Minas Architecten

EPB Energie & Technieken

EPB

Sinds 1 januari 2006 is de Vlaamse EPB-regelgeving (Energie Prestatie en Binnenklimaat) van kracht. Dit impliceert dat elke nieuwbouw of verbouwing een wettelijk bepaald minimaal isolatie niveau (K40) en globaal maximum energieverbruik (E50) moet halen.

Met andere woorden elke bouwaanvraag moet vanaf nu aan de EPB-eisen voldoen.

 

Na een kennismakend gesprek maken we een voorberekening op basis van de ingediende plannen, lastenboeken en andere gegevens die tijdens het gesprek naar boven zijn gekomen. Met deze berekening trachten wij een realistisch beeld te krijgen van het K- of E-peil en geven we advies bij eventuele problemen. Het verslag kan ook een ventilatieplan bevatten met de vereiste toevoer-, doorstroom- en afvoeropeningen naargelang het gekozen ventilatiesysteem

 

Voor de start van de werken dienen wij de startverklaring in. Zodoende wordt uw project bij de energieprestatiedatabank van de overheid aangemeld. Dit is verplicht voor iedere bouw of verbouwing waarvoor EPB-voorschriften van kracht zijn.

 

Wij nemen nota van iedere gemelde wijziging in bv. materiaalkeuze en zal tussentijds rapporteren en bijsturen indien nodig. Het is aangeraden om elke afwijking van het voorberekeningsverslag tijdig te melden. Op die manier kunnen eventuele tekortkomingen en de daarbij horende boetes vermeden worden.

 

Ten laatste 6 maanden na het betrekken van uw woning wordt een eindverslag opgemaakt volgens de reële situatie. Op dit moment moet uw woning aan alle EPB-eisen voldoen (E-peil, K-peil, Umax en/of Rmin, ventilatie, … afhankelijk van het dossier).

 

De “As Built” gegevens worden in de EPB-software ingegeven en ingediend in de energieprestatiedatabank van de overheid. Hieruit wordt het energieprestatiecertificaat gegenereerd en blijft voor een periode van 10 jaar geldig.

 

De kosten voor de EPB-verslaggeving zijn afhankelijk van de omvang en de aard van de werken. Gelieve bij een offerteaanvraag te vermelden ofdat het gaat over een verbouwing of een nieuwbouw van een ééngezinswoning, appartementen, industrie, school, …

 

© minAs Architecten - Maasmechelen